Az iskola adatai

Veszprémi
Cholnoky Jenő Általános Iskola
8200 Veszprém
Cholnoky Jenő u. 21.
Intézményvezető:
dr. Górné Fazekas Ágnes
Telefon: 88/ 560-080
E-mail: cholnoky@gmail.com
OM: 037031

Naptár

 2020/21. tanév

Taneszközök

Alsó tagozat
Felső tagozat
 

A tanév rendje

A tanév rendje 
Tanítási szünetek

 

Látogatóink

Ma 9

Tegnap 48

A héten 98

A hónapban 148

Eddig 60532

Nyolcadik osztályosaink ballagása

Ballagás

A végzős tanulóink ballagási ünnepélyére szokatlan módon került sor 2020. június 20-án, szombaton.

Szokatlan volt, mert a kialakult járványhelyzet miatt nem lehetett jelen az iskola teljes közössége, csupán a két nyolcadik osztály tanulói és a közvetlen hozzátartozóik, valamint a szűk körű nevelőtestület.

A távoktatáshoz szinte minden búcsúzó diákunk remekül alkalmazkodott, derekasan helyt álltak a tanulásban tanév végéig.

 

A legkiválóbb 8. osztályos diákjaink iskolánk legnagyobb elismerését, a

Cholnoky plakettet

vehették át a ballagáson:

8.a

Páhy Dániel

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért, a tanulmányi és sportversenyeken való aktív és eredményes részvételéért.

8.b

Kárpáti Eszter

Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, példás magatartásáért és szorgalmáért.

8.b

Nagy Viktória

Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, példás magatartásáért és szorgalmáért, közösségi munkájáért.

Nevelőtestületi dicséretben részesült

8.a

 

Bódiss Izabella

Jó tanulmányi eredményéért, tanulmányi versenyeken való aktív részvételéért és a mozgásművészeti stúdióban végzett kimagasló teljesítményéért.

Csetényi Levente

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért, a tanulmányi és sportversenyeken való aktív és eredményes részvételéért.

Kása Gergely

Jó tanulmányi eredményéért, tanulmányi és sportversenyeken való aktív részvételéért.

8.b

Dorogi Fanni

Jó tanulmányi tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért és közösségi munkájáért

Dorogi Gergő

Jó tanulmányi tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért és közösségi munkájáért

Vígh Vivien

Jó tanulmányi tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért és közösségi munkájáért

  

  Iskolánkért és az osztályközösségért sok éven át végzett önzetlen munkáját köszönjük meg

·         Páhyné Siki Viktóriának – aki tevékenyen részt vett a szülők-nevelők bálja, farsangok, tablófényképezés szervezésében és lebonyolításában.

·          Boda Lajosnak – a Balatonkerülés hagyományának megteremtése, farsangok lebonyolítása, tablófényképezés megszervezése fűződik nevéhez.

·         Doroginé Böröndi Katalinnak - az iskolai SZK egykori elnöki tevékenységét, az iskolai alapítvány kuratóriumi tagjaként végzett munkáját, a farsangok, a szülők-nevelők báljának szervezését,

·          Kárpáti Anikónak az iskolai alapítvány kuratóriumi elnöki munkáját, farsangok lebonyolítását,

·          Siki Andreának - az iskolai farsangok, a szülők-nevelők báljának szervezését, az  évfolyam szülőinek hatékony képviseletét.

Köszönjük a szülőknek, hogy a városi köztudatban is sokat tettek iskolánk jó hírnevének öregbítéséért!

 

Minden kitüntetettnek sok szeretettel gratulálunk!

 

 

A végzős diákoknak sok sikert kívánunk a középiskolában!

 

 

 

 

 

 

 

 

Étkezés

  

A 2020. március hónapra befizetett érkezési térítési díjak túlfizetéseit az iskolák újraindításakor az adott havi térítési díjakba továbbra is beszámítjuk, jóváírásra kerülnek.

Étkezési díjak 
2020. január 1-től 

A Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság tájékoztatója: 

941. 1. sz melléklet 
941. 2. sz melléklet 

Tájékoztató a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás
egészségügyi előírásairól

Tálcán kínált egészség - megújult a közétkeztetés

Gyermekvédelmi rendszer

Ifjúságvédelem

Ifjúságvédelem

A Megyei Baleset-megelőzési Bizottság, a Bűnmegelőzési Osztály és a rendőrkapitányságok által készített ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési tájékoztatók 

Áldozatok napja
Baleset-megelőzés
Biztonságos internet
Biztonságos böngészés
Diákcsíny
Iskolai erőszak füzet
Szenvedélyes viszonyok
Szülőknek
Twitter
SnapChat
Instagram

EFOP-3.3.5-17-2017-00028

Témahetek

 

Határtalanul

Fenntarthatósági témahét

 

Cholnoky Krónika

 Cholnoky_krónika

       Cholnoky Krónika 

Iskolánk a Dobd a kosárba! program résztvevője