Dolgozóink

Dolgozóink névsora a 2020/21. tanévben

  • Módosítás: 2021. március 22. hétfő, 12:48

Iskolánk dolgozói

Iskolavezetés: 

Intézményvezető: dr. Górné Fazekas Ágnes 

Intézményvezető-helyettes (alsó tagozat): Köncz Ildikó 

Intézményvezető-helyettes (felső tagozat): Zanathyné Lenkefi Éva 

Pedagógusok: 

1.

Békési Ágnes

főiskola

biológia-technika szakos tanár

tanulószobai csoportvezető

2.

Boros Ildikó

egyetem

magyar-német szakos tanár

GYED

3.

Csaba Szilvia

főiskola

tanító számítástechnika műveltségterület

informatika-könyvtár szakos tanár

szociálpedagógus

az iskolai könyvtár vezetője

4.

Csókáné Marton Dóra

egyetem

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

7.b osztályfőnöke

5.

Dévai Katalin

egyetem

angol szakos tanár

idegen nyelvi munkaközösség vezetője

pályaválasztási felelős

6.

Eisenreichné Szabó Gabriella

főiskola

tanító

informatika műveltségterület

4.b osztályfőnöke

7.

Erdélyiné Polgárics Tünde

főiskola

tanító

pedagógia-technika szakkollégium

3.b osztályfőnöke

8.

Fazekasné Nagy Éva

főiskola

tanító

rajz szakkollégium

1.a osztályfőnöke

9.

Gellérfi Nagy Éva

főiskola

biológia-fizika-informatika szakos tanár

reál munkaközösség vezetője

10.

Glatz Éva

főiskola

testnevelés-biológia-háztartásökonómia-életvitel szakos tanár

8.a osztályfőnöke

osztályfőnöki munkaközösség vezetője

11.

dr. Górné Fazekas Ágnes

főiskola

tanító

testnevelés-pedagógia szakkollégium

gyógypedagógiai tanár

szakvizsgás pedagógus (közoktatásvezető)

intézményvezető

12.

Hargitai Szilvia

főiskola

tanító

ének-pedagógia szakkollégium

2.a osztályfőnöke

13.

Hegedüs Orsolya

egyetem

matematika-német-orosz szakos tanár

szakvizsgás pedagógus (drámapedagógia)

oktatásinformatikus

5.b osztályfőnöke

 

14.

Kelemenné Oszkó Andrea

főiskola

matematika-kémia szakos tanár

5.a osztályfőnöke

természettudományi munkaközösség vezetője

15.

Kimmer Csilla

egyetem

magyar nyelv és irodalom-német-orosz szakos tanár

6.a osztályfőnöke

16.

Kozma-Kurdi Adrienn

főiskola

történelem-földrajz szakos tanár

4.a napközis nevelő

17.

Köncz Ildikó

 

tanító

pedagógia szakkollégium,

angol műveltségterület

intézményvezető-helyettes

18.

Mácsi Judit

egyetem

angol szakos tanár

7.a osztály főnöke

19.

Marcona Melinda

főiskola

biológia-testnevelés szakos tanár

8.b osztályfőnöke

20.

Marton Hajnalka

főiskola

tanító

rajz műveltségterület

1.a napközis nevelő

21.

Nácsa László Gáborné

főiskola

tanító

bábkészítő műveltségterület

2.b napközis nevelő

22.

Nyers Anita

főiskola

tanító

könyvtár szakkollégium

1.b osztályfőnöke

23.

Pálfi Judit

főiskola

tanító

matematika műveltségterület

4.b napközis nevelő

24.

Palkovics  Zsófia

főiskola

tanító

GYED

25.

Pataky Beáta

egyetem

történelem szakos tanár

6.b osztályfőnöke

humán-művészeti munkaközösség vezetője

26.

Slavonics Annamária

főiskola

tanító

művelődésszervező-drámapedagógia-dramaturgia szakkollégium

3.b napközis nevelő

27.

Szántiné Tüttő Judit

főiskola

tanító

könyvtár szakkollégium

történelem szakos tanár

2.a osztályfőnöke

DÖK segítő pedagógus

28.

Ticzné Berei Zsuzsanna

főiskola

tanító

népművelés szakkollégium

4.a osztályfőnöke

alsós munkaközösség vezetője

29.

Törcsváry Miklós

főiskola

angol-orosz-testnevelés szakos tanár

diáksport vezető

30.

Vadonné Nagy Irén

főiskola

pedagógia szakos tanár

1.b napközis nevelő

31.

Varga Szilvia

főiskola

tanító

testnevelés szakkollégium

3.a osztályfőnöke

32.

Zanathyné Lenkefi Éva

egyetem

magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár

szakvizsgás pedagógus (közoktatásvezető)

intézményvezető-helyettes

Óraadó és részmunkaidős pedagógusok

1.       

Baráth Katalin

tanító

2.       

Fehér-Badics Nikoletta

kémia szakos tanár

3.       

Karli Éva

ének-zene-, szolfézstanár

4.       

dr. Kiszelyné Czibik Tünde

táncpedagógus

5.       

Kovácsné Tóth Teréz

tanító

6.       

Réthy Zita

tanító, rajz szakos tanár

Intézményünk további dolgozói

1.       

Molnár Ildikó

iskolatitkár

2.       

Kajdi Beáta

gazdasági ügyintéző

3.       

Nagy Tiborné

étkezési ügyintéző

4.       

Kovács Szilvia

pedagógiai asszisztens

5.       

Kovács Rita

portás

6.       

Link Ervin

portás

7.       

Márkus István

rendszergazda

8.       

Szalai István

fűtő, karbantartó

9.       

Hadnagy Zoltánné

takarító

10.   

Hertelendy Jenőné

takarító

11.   

Jáger Jánosné

takarító

12.   

Sárer Péter

takarító

13.   

Varga Jenőné

takarító

Külsős oktatók

1.       

Gulyás Júlia

gyógypedagógiai asszisztens

2.       

Kiss Szilvia

gyógypedagógiai asszisztens

3.       

Katonáné Lénárt Ildikó

gyógypedagógiai asszisztens

4.       

Kocsik Imréné

gyógypedagógiai asszisztens

5.       

Nagyné Kertai Renáta

gyógypedagógiai asszisztens

6.       

Novothnyné Kovács Melinda

gyógytestnevelő

7.       

Benedek Anna

gyógypedagógus

8.       

Honcsorov Ágnes

gyógypedagógus

9.       

Horváth Hedvig

gyógypedagógus

10.   

Pacher Deák Dóra

gyógypedagógus

11.   

Vági Lilla

gyógypedagógus

12.   

Rákosné Lang Szilvia

logopédus