Külsős munkatársak iskolánkban

Külső munkatársak iskolánkban

 

gyógytestnevelő:            Várszeginé Kovács Melinda

 

katolikus hitoktató:       Bartos Gábor

református hitoktató:    Kalocsai Réka

evangélikus hitoktató:   Farkas Manka

HIT gyülekezet:             Pék Zsolt: - koordinátor

                                        Bukovics Attila-hitoktató

 

mozgásművészet:           Dr. Kiszelyné Czibik Tünde

 

iskolarendőr:                 Timmer Alexandra: 428-022/13-40 mellék v.13-03 mellék

 

gyógypedagógiai asszisztensek:  Gulyás Júlia

        Kiss Szilvia

                                                       Nagyné Kertai Renáta

 

gyógypedagógusok:       Horváth Hedvig

                                        Lipcsey Réka

                                        Sall Márta

                                        Rákosné Lang Szilvia

                                        Vági Lilla

 

logopédus:                      Szabó Nóra

 

SZK elnöke:                   Doroginé Böröndi Katalin

 

Cholnoky Alapítvány elnöke:   Kárpáti Anikó

 

Egészségügyi szolgálat az intézményben

 

iskolavédőnő:                 Dombai Szilvia

fogadóóra:                       csütörtök: 8-12 óráig 

 

iskolaorvos:                    dr. Farkas Mária

(oltások, szűrővizsgálat beosztás alapján)

 

iskolafogászat:               dr. Kirkósa Katalin: 88-423-060 

     dr. Kamarás Katalin: 88-784-096