facebook logo

Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola

5.a faliújság

Március 14-én (kedden) rövidített órák lesznek. A 6. óra után, 12:30-kor tartjuk az iskolai ünnepélyt. A gyerekek kb. 13 órakor mehetnek haza. A 7. órák, a szakkörök és a gyógytestnevelés órák elmaradnak. Kérjük, hogy aki a napköziből, vagy a tanulószobai foglalkozásról szeretné elkérni gyermekét, jelezze az osztályfőnöknek.