facebook logo

Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola

Vigh-Krupla Orsolya

2023. január 21-től öt évre megbízást kaptam a Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola vezetésére, ezúton szeretnék az alábbiakban bemutatkozni.

Nagyvázsonyból származom, ott kezdtem tanári pályámat is. Hat éve élek itt a Cholnoky városrészben a családommal. Nagyon szeretjük ezt a környezetet és az itt élőkkel is gyorsan összebarátkoztunk. Egy igazán befogadó, nyugodt, barátságos közösségbe kerültünk.

Születésemtől kezdve jelen volt életemben az iskola, mint családom életének egyik színtere, hiszen a 4. generációt képviselem a pedagógus pályán. Családi beszélgetések során sokszor volt téma az oktatás, a pedagógia, így már egészen kiskoromtól megtapasztalhattam, hogy milyen lehet a katedra másik oldalán állni. A legfontosabb azonban, amit otthon tanultam, hogyan kell szeretni más családok gyermekeit és ezzel segíteni mindennapjaikat.

A gimnáziumot a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium német tagozatán végeztem. Nem is gondolkoztam más lehetőségben, mint a német szakon való továbbtanulásban. Felvettek a Veszprémi Egyetemre, ahol német nyelv- és irodalom szakos bölcsész és tanár szakon végeztem 2005-ben. Az egyetem 4. évétől dolgoztam egy veszprémi fogászati vállalkozásnál ügyintézőként.

2005 szeptemberében a Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában kezdtem tanítani.

2006-ban megszületett kislányunk, akivel közel 2 évet töltöttem otthon, majd 2008 szeptemberétől újra tanítottam.

A némettanításban nagyon sokat köszönhetek édesanyámnak, aki szintén német szakos tanár. A kollégákkal nagyon jó kapcsolatot ápoltam, szívesen segítettem különböző programok szervezését, lebonyolítását. Olyan élményekkel és tudással gazdagodtam az akkori, első tantestületem által, hogy nekik köszönhetően váltam olyan pedagógussá, aki nyomot hagy a tanítványai és kollégái szívében. Sohasem sajnáltam az időt és energiát az iskolán kívüli programok, rendezvények, kirándulások, nyári Erzsébet-táborok szervezésétől. Az osztályfőnökség mellett nagy figyelmet fordítottam a többi tanítványomra is. Fontosnak tartom a felkészítést a felvételi vizsgákra, ezért rendszeresen előkészítőt tartottam diákjaimnak. A megyei és országos német versenyeken való részvétel és sok esetben siker, valamint a továbbtanulási eredmények mindig új lendületet adtak munkámnak.

2010-től a helyi önkormányzatnál alpolgármesteri tisztséget töltöttem be, majd egy időközi választás eredményeként 2011 nyarán a település polgármestere lettem. Úgy vállaltam a tisztséget, hogy a főállásom az iskola maradt és az osztályomhoz is ragaszkodtam. Mivel az iskola fenntartója akkoriban az önkormányzat volt, így tapasztalatot szereztem a költségvetés tervezése és végrehajtása területén. Rengeteg tapasztalattal gazdagodtam, hiszen egy teljesen más nézőpontból, vezetőként tekinthettem az iskolai feladatellátásra.

Vezetői kompetenciáim és pedagógiai tapasztalataim bővítése érdekében 2013-ban beiratkoztam a Kodolányi János Főiskola két éves közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga képzésére. Jó közösségben, kiváló tanárokkal készülhettem fel a szakvizsgára.

2015 augusztusától a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégiumban helyezkedtem el, ahol lehetőségem volt nyelvi előkészítős osztályokban, a felnőtt gimnáziumi osztályban tanítani. Új helyzet volt, hiszen ezt a korosztályt eddig nem ismertem és az érettségi-felkészítés is egy új terület volt számomra. Több diákot nyelvvizsgára is felkészítettem. Diákönkormányzatot segítő pedagógusként tapasztalatot szereztem a középiskola rendezvényeinek szervezésében.

2019. szeptemberében úgy döntöttem, hogy visszatérek az általános iskolás korosztályhoz és a Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában kezdtem tanítani.

Az elmúlt közel 18 évben lehetőségem volt megtapasztalni a szakma pozitív és negatív oldalait is. Munkámban főként támogató, segítő tényezők voltak jelen: inspiráló, együttműködő munkaközösségek és kollégák, magas érzelmi intelligenciával rendelkező tanulók, tapasztalt és empatikus intézményvezetők.

A fenti tapasztalatokkal a birtokomban elérkezettnek éreztem az időt arra, hogy egy újabb mérföldkövet tegyek le a pályán, ami a Veszprémi Cholnoky Jenő Általános Iskola intézményvezetői pozíciója.

Bízom abban, hogy minél előbb sikerül megismerkednem a közösség minden tagjával és közösen építjük tovább iskolánk értékeit.

 

Tisztelettel:

                        Vigh-Krupla Orsolya

                          intézményvezető