Alapítvány

Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

 

Adószáma: 19266583-1-19

Számlaszáma: Kinizsi Bank Zrt. 73200189-11203070

Székhelye: Veszprém, 8200 Cholnoky Jenő u. 21.

Az alapítvány 1991-ben jött létre. Az alapítási vagyon 10.000,-Ft

 

Az alapítvány célja: Az iskolai oktató-nevelő munkánk differenciált emelése. Cholnoky Jenő alkotó munkásságának, szellemiségének megfelelően fejlesztjük a természettudományos tantárgyak oktatását, a képzőművészeti nevelést. Mindezzel összefüggésben a kor igényének megfelelően előtérbe állítjuk az idegen nyelvek, német, angol tanítását, a számítástechnika, a sport és a turisztika elsajátíttatását. Ezzel összhangban célul tűzzük ki diákjaink környezettudatos nevelését, a környezet iránti felelősség és felelős magatartás kialakítását.

Tanulóinkat felkészítjük a fogyatékossággal élők támogatására, a másság elfogadására. Minden tanulónak egyenlő esélyt teremtünk a művelődésben, a tanulásban a szabadidő eltöltésében, tanulói jogainak gyakorlásában.

Célunk megvalósításához a legkorszerűbb eszközök, tankönyvek, segédletek beszerzésével segítjük a földrajz, rajz, biológia, a matematika, fizika, kémia, számítástechnika, az idegen nyelvek és a testedzéshez szükséges tantárgyak szemléltető és munkáltató eszközkészletét. Lehetőséghez mérten ösztönözzük a tanulásban a legkiválóbb gyerekeket, különös tekintettel az anyagiakban nehezebb körülményekben lévőkre.

Erkölcsi és anyagi elismerésben részesítjük a kiváló eredményeket produkáló tanítókat, tanárokat.

Támogatjuk a külföldi iskolai kapcsolat létesítését és gyakorlati megvalósítását. Magyarország Európai Unióban elfoglalt helyét és szerepét tanulóink körében világossá tesszük.

Az alapítvány politikai pártokkal sem és a pártonkívüli országgyűlési képviselőkkel semmiféle kapcsolatot nem tart, azokat nem támogatja, tőlük támogatást nem fogad el.

 

Az alapítvány szervezete: Az alapítványt kuratórium működteti. Az ügyintézést, a szervezést, a képviseletét három tagú elnökség látja el.

A kuratórium elnöksége:

 

Elnök: Kárpáti Anikó

Tagok: Fülöpné Szalay Csilla

            Doroginé Böröndi Katalin

 

Szülők köréből további tag:

-          Csicsics György

 

Nevelőtestület köréből:

-          Hegyiné Koszorús Klára

-          Hubai Judit 

-          Kelemenné Oszkó Andrea

 

 Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

2012. év

 

Nyitó egyenleg: 890.713,- Ft

Bevételek

Megnevezés

Összeg

Kamat

 24.555,-

1 %-ból befolyt összeg

-

Egyedi támogatás

43.900,-

Támogatás Cholnoky szoborra (pályázat útján)

1.200.000,-

Összesen

1.268.455,-

 

 

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Erdei iskolák, osztálykirándulások támogatása

90.400,-

Versenyek részvételi díja

10.500,-

Év végi jutalmazás

111.800,-

Cholnoky szobor

500.000,-

Összesen

712.700,-

 

 

Pénzeszközök 2012. december 31-én

Megnevezés

Összeg

Lekötött betét

670.000,-

Folyószámla

761.381,-

Elkülönített számla (Cholnoky szobor)

10.000,-

Pénztár (készpénz)

     5.087,-

 

Záró egyenleg: 1.446.468,- Ft

Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

2013. év

 

Nyitó egyenleg: 1.446.468,- Ft

Bevételek

Megnevezés

Összeg

Kamat

18.923,-

1 %-ból befolyt összeg (2011. évi)

388.167,-

1 %-ból befolyt összeg (2012. évi)

360.394,-

Egyedi támogatás

10.000,-

Támogatás Cholnoky szoborra

50.000,-

Összesen

827.484,-

 

 

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Erdei iskolai támogatás

112.000,-

Verseny részvételi díja

4.900,-

Év végi jutalmazás

93.800,-

Cholnoky szobor

744.450,-

Postaköltség, bankköltség

6.323,-

Kerekítés (készpénzállománynál)

2,-

Összesen

961.475,-

 

 

Pénzeszközök 2013. december 31-én

Megnevezés

Összeg

Lekötött betét

1.171.571,-

Folyószámla

116.966,-

Elkülönített számla (Cholnoky szobor)

15.550,-

Pénztár (készpénz)

8.390,-

 

Záró egyenleg: 1.312.477,- Ft

 

 

Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

2014. év

 

Nyitó egyenleg: 1.312.477,- Ft

Bevételek

Megnevezés

Összeg

Kamat

7.911,-

1 %-ból befolyt összeg

263.756,-

Támogatás Cholnoky szoborra (pályázat útján)

1.943.500,-

Összesen

2.215.167,-

 

 

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Erdei iskolák, osztálykirándulások támogatása

127.900,-

Év végi jutalmazás

119.500,-

Cholnoky szobor

1.927.500,-

Koszorú

2.500,-

Bankköltség

8.774,-

Összesen

2.186.174,-

 

 

Pénzeszközök 2014. december 31-én

Megnevezés

Összeg

Lekötött betét

975.488,-

Folyószámla

328.542,-

Elkülönített számla (Cholnoky szobor)

31.550,-

Pénztár (készpénz)

5.890,-

 

Záró egyenleg: 1.341.470,- Ft

 

 

 

Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

2015. év

 

Nyitó egyenleg: 1.341.470,- Ft

Bevételek

Megnevezés

Összeg

Kamat

1.719,-

1 %-ból befolyt összeg

368.656,-

Támogatás (jutalomkönyvek, padok)

130.000,-

Támogatás (színházbérletek)

135.000,-

Összesen

635.375,-

 

 

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Erdei iskolák, osztálykirándulások támogatása

122.000,-

Év végi jutalmazás

215.000,-

Jutalomkönyvek

33.490,-

Padok

61.980,-

Verseny támogatása

9.960,-

Bankköltség

5.408,-

Összesen

447.838,-

 

 

Pénzeszközök 2015. december 31-én

Megnevezés

Összeg

Lekötött betét

506.458,-

Folyószámla

985.069,-

Elkülönített számla (Cholnoky szobor)

31.550,-

Pénztár (készpénz)

5.930,-

 

Záró egyenleg: 1.529.007,- Ft

 

 

Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

2016. év

 

Nyitó egyenleg: 1.529.007,- Ft

Bevételek

Megnevezés

Összeg

Kamat

266,-

1 %-ból befolyt összeg

425.885,-

Támogatás (jutalomkönyvek)

50.000,-

Támogatás (színházbérletek)

140.000,-

Támogatás (röplabda szakosztály felszerelés)

200.000,-

Egyéb (nyomtatvány költség visszatérítés)

500,-

Összesen

816.651,-

 

 

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Erdei iskolák, osztálykirándulások támogatása

185.000,-

Év végi jutalmazás

159.000,-

Színházbérletek

134.400,-

Padok felújításához anyagok

48.349,-

Verseny támogatása

35.250,-

Iskolai WIFI hálózat kiépítése

126.365,-

Bankköltség

5.938,-

Egyéb költség (nyomtatvány)

1.000,-

Összesen

695.302,-

 

 

Pénzeszközök 2016. december 31-én

Megnevezés

Összeg

Lekötött betét

506.652,-

Folyószámla

1.104.374,-

Elkülönített számla (Cholnoky szobor)

31.550,-

Pénztár (készpénz)

7.780,-

 

Záró egyenleg: 1.650.356,- Ft

Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

2017. év

 

Nyitó egyenleg: 1.650.356,- Ft

Bevételek

Megnevezés

Összeg

Kamat

122,-

1 %-ból befolyt összeg

396.771,-

Támogatás (működési költségre és rendezvényre)

390.000,-

Támogatás (sakkszakkör)

11.000,-

Egyéb (támogatás visszatérítés)

880,-

Összesen

798.773,-

 

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Erdei iskolák, osztálykirándulások támogatása

337.000,-

Év végi jutalmazás

117.500,-

Színházbérletek

280.000,-

Ebédlő ajtó felújítása

100.000,-

Multifunkciós nyomtató (2 db)

93.997,-

Versenyek támogatása

34.680,-

Jutalomkönyvek

114.901,-

DÖK nap támogatása (mozijegyek)

73.600,-

Röplabda felszerelések

198.200,-

Emlékplakettek jutalmazáshoz

80.350,-

Cholnoky sír látogatás (elkülönített számla)

31.550,-

Bankköltség

8.560,-

Támogatás különbözet visszatérítés

1.800,-

Egyéb költség (egyesületi tagdíj támogatás)

4.000,-

Összesen

1.476.138,-

 

Pénzeszközök 2017. december 31-én

Megnevezés

Összeg

Lekötött betét

506.722,-

Folyószámla

457.609,-

Pénztár (készpénz)

8.660,-

 

Záró egyenleg: 972.991,- Ft

Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

2018. év

 

Nyitó egyenleg: 972.991,- Ft

 

Bevételek

Megnevezés

Összeg

Kamat

86,-

1 %-ból befolyt összeg

355.649,-

Támogatás (jutalomkönyvekre és rendezvényre)

190.000,-

Egyéb (versenytámogatás visszatérítés)

2.485,-

Összesen

548.220,-

 

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Erdei iskolák, osztálykirándulások támogatása

166.000,-

Év végi jutalmazás

149.800,-

Színházbérletek

140.000,-

Néptánc oktatás támogatása

19.000,-

Hirdetés

10.104,-

Versenyek támogatása

44.005,-

Jutalomkönyvek

50.448,-

Pályaorientációs nap támogatása

59.300,-

Bankköltség

5.937,-

Támogatás különbözet visszatérítés

100,-

Összesen

644.694,-

 

Pénzeszközök 2018. december 31-én

Megnevezés

Összeg

Lekötött betét

506.772,-

Folyószámla

338.525,-

Pénztár (készpénz)

31.220,-

 

Záró egyenleg: 876.517,- Ft

 

 

Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

2019. év

 

Nyitó egyenleg: 876.517,- Ft

 

Bevételek

Megnevezés

Összeg

Kamat

71,-

1 %-ból befolyt összeg

415.674,-

Támogatás (jutalomkönyvekre és rendezvényre)

190.000,-

Összesen

605.745,-

 

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Erdei iskolák, osztálykirándulások támogatása

80.700,-

Év végi jutalmazás

94.000,-

Színházbérletek

140.000,-

Mágneses tábla (4 db)

183.685,-

Vezeték nélküli telefon

16.717,-

Versenyek támogatása

31.480,-

Jutalomkönyvek

50.000,-

Pályaorientációs nap támogatása

28.956,-

Bankköltség

5.639,-

Összesen

631.177,-

 

Pénzeszközök 2019. december 31-én

Megnevezés

Összeg

Folyószámla

825.945,-

Pénztár (készpénz)

25.140,-

 

Záró egyenleg: 851.085,- Ft

 

 

 

 

Cholnoky Jenő Iskolai Alapítvány

2020. év

 

Nyitó egyenleg: 851.085,- Ft

 

Bevételek

Megnevezés

Összeg

Kamat

81,-

1 %-ból befolyt összeg

375.168,-

Képviselői támogatás

30.000,-

Összesen

405.249,-

 

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Év végi jutalmazás

70.000,-

Színházbérletek

43.600,-

Projektor (4 db)

205.860,-

Bankköltség

4.885,-

Összesen

324.345,-

 

Pénzeszközök 2020. december 31-én

Megnevezés

Összeg

Folyószámla

906.849,-

Pénztár (készpénz)

25.140,-

 

Záró egyenleg: 931.989,- Ft