Hivatalos közlemények

Továbbtanulás

továbbtanulás

 

 

Dolgozóink

Dolgozóink névsora a 2021/22. tanévben

Iskolánk dolgozói

 

Iskolavezetés:

 

Intézményvezető: dr. Górné Fazekas Ágnes

 

Intézményvezető-helyettes (alsó tagozat): Köncz Ildikó

 

Intézményvezető-helyettes (felső tagozat): Zanathyné Lenkefi Éva

 

Pedagógusok:

 

Békési Ágnes

biológia-technika szakos tanár

tanulószobai csoportvezető

Boros Ildikó

magyar-német szakos tanár

 

5.b osztályfőnök

Csaba Szilvia

tanító számítástechnika műveltségterület

informatika-könyvtár szakos tanár

szociálpedagógus

3.a osztályfőnök

az iskolai könyvtár vezetője

Csókáné Marton Dóra

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

8.b osztályfőnöke

Dévai Katalin

angol szakos tanár

pályaválasztási felelős

idegen nyelvi munkaközösség vezetője

Eisenreichné Szabó Gabriella

tanító

informatika műveltségterület

 

Erdélyiné Polgárics Tünde

tanító

pedagógia-technika szakkollégium

4.b osztályfőnöke

Fazekasné Nagy Éva

tanító

rajz szakkollégium

2.a osztályfőnöke

Gellérfi Nagy Éva

biológia-fizika-informatika szakos tanár

reál munkaközösség vezetője

Glatz Éva

testnevelés-biológia-háztartásökonómia-életvitel szakos tanár

5.a osztályfőnöke

osztályfőnöki munkaközösség vezetője

dr. Górné Fazekas Ágnes

tanító

testnevelés-pedagógia szakkollégium

gyógypedagógiai tanár

szakvizsgás pedagógus (közoktatásvezető)

intézményvezető

Hegedüs Orsolya

matematika-német-orosz szakos tanár

szakvizsgás pedagógus (drámapedagógia)

oktatásinformatikus

6.b osztályfőnöke

 

Hellebrandt Zoltán

testnevelés szakos tanár

 

 

Kelemenné Oszkó Andrea

matematika-kémia szakos tanár

6.a osztályfőnöke

természettudományi munkaközösség vezetője

Kimmer Csilla

magyar nyelv és irodalom-német-orosz szakos tanár

7.a osztályfőnöke

Kozma-Kurdi Adrienn

földrajz-rajz szakos tanár

 

Köncz Ildikó

tanító

pedagógia szakkollégium,

angol műveltségterület

intézményvezető-helyettes

Mácsi Judit Gabriella

angol szakos tanár

8.a osztály főnöke

Marton Hajnalka

tanító

vizuális kultúra műveltségterület

 

Nácsa László Gáborné

tanító

bábkészítő műveltségterület

 

Nyers Anita

tanító

könyvtár szakkollégium

2.b osztályfőnöke

Pálfi Judit

tanító

matematika műveltségterület

 

Palkovics Zsófia

tanító

GYED

Pataky Beáta

történelem szakos tanár

7.b osztályfőnöke

humán-művészeti munkaközösség vezetője

Réthy Zita

rajz szakos tanár

 

Slavonics Annamária

tanító

művelődésszervező-drámapedagógia-dramaturgia szakkollégium

 

Szánti-Pintérné Tüttő Judit

tanító

könyvtár szakkollégium

történelem szakos tanár

3.a osztályfőnöke

alsós munkaközösség vezetője

DÖK segítő pedagógus

Törcsváry Miklós

angol-orosz-testnevelés szakos tanár

diáksport vezető

Vadonné Nagy Irén

pedagógia szakos tanár

 

Varga Szilvia

tanító

testnevelés szakkollégium

4.a osztályfőnöke

Zanathyné Lenkefi Éva

magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár

szakvizsgás pedagógus (közoktatásvezető)

intézményvezető-helyettes

 

 

 

 

Óraadó pedagógusok

Bácsiné Nyiri Éva

tanító

Baráth Katalin

tanító

Fügi Annamária

tanító

dr. Kiszelyné Czibik Tünde

táncpedagógus

Kovácsné Tóth Teréz

tanító

Rostetterné Nagy Rita

ének-zene-, szolfézstanár

 

Intézményünk további dolgozói

Molnár Ildikó

iskolatitkár

Kajdi Beáta

gazdasági ügyintéző

Nagy Tiborné

étkezési ügyintéző

Kovács Szilvia

pedagógiai asszisztens

Kovács Rita, Link Ervin

portás

Márkus István

rendszergazda

Szalai István

fűtő, karbantartó

Borbély Ildikó Erzsébet

takarító

Hadnagy Zoltánné

takarító

Hertelendy Jenőné

takarító

Sárer Péter

takarító

Varga Jenőné

takarító

 

Külsős oktatók

Gulyás Júlia

gyógypedagógiai asszisztens

Kiss Szilvia

gyógypedagógiai asszisztens

Katonáné Lénárt Ildikó

gyógypedagógiai asszisztens

Nagyné Kertai Renáta

gyógypedagógiai asszisztens

Mikus Zsuzsanna

gyógytestnevelő

Benedek Anna

gyógypedagógus

Honcsorov Ágnes

gyógypedagógus

Horváth Hedvig

gyógypedagógus

Pacher-Deák Dóra

gyógypedagógus

Rákosné Lang Szilvia

logopédus

Tóth Brigitta

gyógypedagógus

Vági Lilla

gyógypedagógus